Παρασκευή, 05 Ιουλιου 2019 16:11
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
13881/04-07-2019 6.276 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/08/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. έως 11:45 π.μ.