Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
19963/11-10-2019 32.200
17.850
Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/11/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12:15 μ.μ. έως 12:30 μ.μ.