Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
19965/11-10-2019 5.800 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/11/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.