Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
191245/8765/07-11-2019 2.093 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.