Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016 01:02
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
04/15006/09-12-2016  5.000
 ΝΑΙ  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/01/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:15 π.μ.