Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016 14:23
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
158557/8011/21-11-2016
4.000 ΝΑΙ Αναπτυξιακό σκοπό
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/01/2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:10 π.μ.