Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016 10:26
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
179148/9591/23-12-2016
5.822,53 ΝΑΙ Παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/01/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:15 π.μ. και ώρα λήξης 09:30 π.μ.