Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016 10:26
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
179150/9592/23-12-2016
1.333 ΝΑΙ Παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/01/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:10 π.μ.