Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 15:26
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
203114/12861/08-11-2018 10.000 Παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:11 π.μ. έως 09:20 π.μ.