Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 15:29
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
203118/12862/08-11-2018 16.120 Παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. έως 09:10 π.μ.