Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 10:47
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό  Χρήση
165786/18-10-2019 7.115 Παραγωγή
αγροτικών προϊόντων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/11/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:41 π.μ. έως 09:50 π.μ.