Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 10:47
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό  Χρήση
165726/18-10-2019 11.652 Παραγωγή
αγροτικών προϊόντων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/11/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:31 π.μ. έως 09:40 π.μ.