Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 13:30
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό  Χρήση
ΠΚΜ 641476(18467)/14-10-2019 4.576 Kατασκευή κυκλοφοριακής
σύνδεσης με την υπάρχουσα
επιχείρηση τύπου Γ’
Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/11/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ.