Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 13:48
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
7859/19-06-2019 12.394,16  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/07/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.