Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016 09:18
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
25676/08-12-2016 11.568 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/01/2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης  11:00 π.μ. και ώρα λήξης  11:20 π.μ.