Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016 09:24
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
25675/08-12-2016 25.271 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/01/2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης  10:30 π.μ. και ώρα λήξης  11:50 π.μ.