Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 11:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
21743/22-11-2019 9.302 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:20 π.μ.