Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 11:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
21737/22-11-2019 19.449 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 09:50 π.μ.