Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 12:34
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Συν/νες Τεμάχιου Χρήση
5151/423146/14-10-2016
17.710 ΝΑΙ Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/11/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.