Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 12:35
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Συν/νες Τεμάχιου Χρήση
5152/423146/14-10-2016
27.348 ΝΑΙ Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/11/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 10:45 π.μ.