Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016 12:20
Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
5450/447330/02-11-2016 21.797 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 15/12/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.