Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 16:10
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
359041(4614)/06-06-2019 912  Γεωργική εκτός θερμοκηπίου
Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/07/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:45 π.μ. έως 10:20 π.μ.