Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 12:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
701092(8163)/08-11-2019 12.688 Καλλιέργειες
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. έως 09:15 π.μ.