Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 12:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
701433(8171)/08-11-2019 5.036 Καλλιέργειες
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ.