Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 12:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
710324(8272)/13-11-2019 9.389 Καλλιέργειες
Ημερομηνία Δημοπρασίας 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:45 π.μ. έως 11:00 π.μ.