Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 13:18

Οι Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων καταχωρίζουν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διενεργούν ως τελικό στάδιο για την περάτωση της διαδικασίας της επιθεώρησης.