Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 12:00

 

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής : 

Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν εκπονηθεί από τους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κιλκίς:

  • Ιωαννίδης Βασίλης,  Γεωπόνος
  • Παμπουκίδου Νένα,  Γεωπόνος
  • Σιάλδας Τρύφωνας,  Γεωπόνος