Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 14:20

Σχετικές Πληροφορίες

Λίστες επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής