Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020 13:00
Ισχύουσα Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς
Χρηματοδότηση Δήμων για Αδέσποτα και Ανεπιθύμητα Ζώα Συντροφιάς
Σήμανση και Καταγραφή Ζώων Συντροφιάς

zoa syntrofias090216

. Εφαρμογή Συστήματος Σήμανσης & Καταγραφής Ζώων Συντροφιάς  (22.06.16)

Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών