Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 10:00

Η Υπηρεσία μας εκδίδει, κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο έμπορο ή αγρότη και κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εθνική έγκριση τύπου για διαξονικούς γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά γεωργικά μηχανήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους, προκειμένου αυτά κατόπιν να αποκτήσουν το δικαίωμα ταξινόμησης, απογραφής (χορήγησης άδειας κυκλοφορίας) στις κατά τόπους αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.


Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εισαγωγέων εμπόρων καθώς και των αγροτών, ως προς τους εγκεκριμένους τύπους γεωργικών ελκυστήρων, και της διευκόλυνσης των Περιφερειακών υπηρεσιών που ελέγχουν τους γεωργικούς ελκυστήρες προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου ταξινόμησης ή άδειας κυκλοφορίας, είναι πλέον διαθέσιμο ηλεκτρονικά το αρχείο των εγκεκριμένων τύπων των γεωργικών ελκυστήρων από την υπηρεσία μας, η ενημέρωση του οποίου θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εξαιρούνται οι εγκεκριμένοι τύποι ελκυστήρων με αποφάσεις έγκρισης μετά τη 1-1-2011, καθώς στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται και η ανάλογη διάταξη προστασίας.

Η αναζήτηση των εγκεκριμένων τύπων ελκυστήρων θα γίνεται και στα δύο αναρτημένα αρχεία.

(Τελευταία ενημέρωση 08.10.2019 )
Να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα η περίπτωση ανθρώπινου λάθους σε κάποιο από τα στοιχεία του αρχείου, και παρακαλούμε να μας τα επισημάνετε εφόσον τα εντοπίσετε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με κάποιο δεδομένο του αρχείου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων