Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 03:00
 1. Ημερήσιες Τιμές Σφαγείου
 2. Εβδομαδιαίος Πίνακας Σφαγείου
 3. Εβδομαδιαίες Τιμές απο Σφαγεία προς ΔΑΟΚ
 4. Εβδομαδιαίες Τιμές απο ΔΑΟΚ & Σφαγεία προς ΔΖΓΠ & ΣΕΖ
 5. Αποτελέσματα Ταξινόμησης απο Σφαγείο προς Παραγωγό (αν δεν υπάρχουν τιμές στα τιμολόγια)
 6. Αποτελέσματα Ταξινόμησης απο Σφαγείο προς Παραγωγό (αν υπάρχουν τιμές στα τιμολόγια)
 7. Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Ταξινόμησης από ΔΑΟΚ  & Σφαγεία προς ΔΖΓΠ & ΣΕΖ
 8. Ετήσιο Ερωτηματολόγιο - Έλεγχοι Ταξινόμησης Σφαγείων Βοοειδών
 9. Πρακτικό Ελέγχου για Τιμές & Επισήμανση (09.10.15)
 10. Πρακτικό Ελέγχου Ταξινόμησης  (09.10.15)
 11. Ετήσια Λίστα Σφαγείων - Πηγών Λήψεως Τιμών Ταξινόμησης

 

Δ/νση Διαχείρησης Ζωϊκών Γενετικών Πόρων &
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων