Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 13:30
  Αφθώδης Πυρετός, FMD
  Οζώδης Δερματίτιδα 
13.06.2018: Ενημέρωση για εμφάνιση εστίας Οζώδους Δερματίτιδας στην Ευρωπαϊκή Τουρκία (περιοχή Edirne)
17.08.2017: Ενημέρωση για εμφάνιση εστίας Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Καρδίτσας
07.03.2017: Ενημέρωση για εμφάνιση εστίας Οζώδους Δερματίτιδας στη Νήσο Κέρκυρα
07.12.2016: Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας
25.11.2016: Ολοκλήρωση Εμβολιασμών για την Οζώδη Δερματίτιδα
07.09.2016: Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας

25.07.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας

01.07.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας

22.06.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας

01.06.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας

19.05.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας

12.05.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας
25.04.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας 
19.04.2016:Ενημέρωση για εμφάνιση εστιών Οζώδους Δερματίτιδας στη ΠΕ Σερρών
15.04.2016:Eνημέρωση για εμφάνιση εστιών Οζώδους ερματίτιδας στη Βουλγαρία
02.02.2016:Ενημέρωση για επιζωοτίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη γειτονική Τουρκία
26.01.2016:Εστίες Οζώδους ερματίτιδας στα Τουρκικά Παράλια απέναντι από τα Ελληνικά Νησιά
22.01.2016:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών
20.10.2015:Ενημέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών
26.08.2015:Εμφάνιση Ο.Δ. στο νομό Έβρου
18.06.2015:Εστίες Οζώδους δερματίτιδας στην περιοχή της Ανδριανούπολης (Τουρκία)

Ψηφιακή Εφαρμογή για την Αποτύπωση Εστιών και Ζωνών σε χάρτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφικό Υλικό με Συμπτώματα και Αλλοιώσεις Ο.Ζ.Δ

Αφίσα Ο.Δ. Δ/νσης Κτηνιατρικής - Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

  Βρουκέλλωση των Βοοειδών
  Πυρετός Q
  Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια
  Φυματίωση Βοοειδών

Δ/νση Υγείας των Ζώων