Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 15:10
ΛΕΣΒΟΣ 

Λέσβος (Lesvos)


  1. Μικροβιολογικός Έλεγχος (Microbiological Testing) (Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2013) 
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  3. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants) (Αρχείο Αποφάσεων 2016) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014) - (Αρχείο Αποφάσεων 2013)  
  4. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2018)(Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2013)

Δ/νση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης