ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • 4η συμπλήρωση της αριθμ. 110/122385/17-11-2017 Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ. 87/10406/30-1-2017 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. (12.12.19)
 • ΥΑ 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ Β΄1994) Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 • ΥΑ 19/3696/12.1.2017 (ΦΕΚ Β΄193) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της αριθ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/1.7.2016, Β΄).
 • ΥΑ 174/22543/24.2.2017 (ΦΕΚ Β΄675) Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄ 1.7.2016) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 • Εγκύκλιος 270/39407/06.04.2017 «Οδηγίες για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1., του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία».
 • Απόφαση Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ. 87/10406/30-1-2017 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 • ΥΑ 322/138885/22.12.2017(ΦΕΚ Β΄4669) Τροποποίηση της 19/3696/12.1.2017 (ΦΕΚ 193 Β΄ 27.1.2017) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της αριθ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/1.7.2016, Β΄).
 • ΥΑ 448/52436/05.04.2018(ΦΕΚ Β΄1323) Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄ 1.7.2016) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 • ΥΑ 407/49203/30.03.2018(ΦΕΚ Β΄1294) Τροποποίηση της 19/3696/12.1.2017 (ΦΕΚ 193 Β΄ 27.1.2017) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της αριθ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/1.7.2016, Β΄).
 • Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 481/66703/09.06.2016(ΦΕΚ 1994 Β΄/01.07.2016) ΥΑ περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΦΕΚ Β' 3298/09.08.2018).
 • Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 19/3696/12.01.2017(Β΄193/27.01.2017) ΥΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 ΥΑ στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”(ΦΕΚ Β' 3298/09.08.2018).

Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας