Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 12:39
Υποβολή  Αιτήσεων  για  Χορήγηση Άδειας Παρέκκλισης
Στατιστικά στοιχεία για τις κατά παρέκκλιση άδειες
Κατάλογοι σπόρων σποράς

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας