Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 15:00
Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Εξάντληση Αποθεμάτων
Προστασία Δεδομένων
  • Εγκύκλιος 2256/25263/27.02.2013 .Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Καν.(ΕΚ)1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009 (27.02.13)
  • Εγκύκλιος 5914/62336/13.05.2014 . Χορήγηση αντιγράφων Έκθεσης Αξιολόγησης σκευασμάτων και Καταλόγου προστατευομένων μελετών (14.05.14)

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής