Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 00:00

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες 

Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
Ψηφιακή Υπηρεσία Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
Διενέργεια Ελέγχων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Έντυπο ενημέρωσης ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα
Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων 
Ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα
Κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  1. Introduction to organization and implementation of training activities on the sustainable use of plant protection products in compliance with provisions of Directive 2009/128/EC
  2. Legal requirements
  3. Safe use – Identification of hazards and risks to humans
  4. Safe use – Measures to minimize risks to humans
  5. Safe use – application equipment
  6. Environmental aspects and sustainable use of PPPs: Drift
  7. Environmental aspects and sustainable use of PPPs: IPM
  8. Minimisation of side effects of PPPs for the environment
  9. Post-training dissemination
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής