Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 15:00
 Πληροφορίες για τα Σφαγεία και τις Εγκαταστάσεις 

 Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας