Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015 10:00

Παράταση ημεροχρονολογιών, ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Μ123Α του ΠΑΑ 2007-2013 και υποβολής του πλήρους φακέλου Α΄ Μερικής Πληρωμής καταβολής της εγκεκριμένης

Δημόσιας Δαπάνης 

Παράταση ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών επενδυτικών σχεδίων του μέτρου 123Α λόγω κήρυξης τραπεζικής αργίας  (01.07.15)

Οδηγίες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. 2007-2013

Παρουσιάσεις Διήμερου Σεμιναρίου Επιτροπών Παρακολούθησης

Παρουσίαση Νέου Μέτρου 4.2. (4.2.1 και 4.2.2) του ΠΑΑ 2014-2020 στη 1η Β2Β συνάντηση για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά των ποτών Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 NEW VENUE Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

 

Δ/νση Προγραμματισμού και Εφαρμογών