Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 12:00

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού