Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 12:41

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού