Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 12:46

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού