Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 02 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 -
Ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης των Μικρών Κυκλαδονήσων»

Παρασκευή 5/5 - 10:00π.μ, Αίθουσα Ισογείου Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ 2014-2020 (Λ. Αθηνών 58)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 και η Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - Ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης των Μικρών Κυκλαδονήσων», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, ώρα 10:00, στην Αίθουσα Ισογείου της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ 2014-2020.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιήσει o Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης και ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων, Πασχάλης Συρίγος. Ομιλητές της ενημερωτικής ημερίδας θα είναι στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης & Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 – 2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) μέσω της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν οι επενδυτικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα, οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών, καθώς και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες μέσω των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD /LEADER). Θα ακολουθήσει συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας

imerida mikreskiklades050517